skip to Main Content

Dono un 30% del meu temps i els meus diners per tal de finançar la investigació de l’aplicació del mètode d’autoaprentatge literari al treball de pau i també cada cop que creo un nou projecte del Col·lectiu FU. Però els projectes només són possible gràcies a moltíssimes persones que de manera voluntària coordinen o col·laboren amb el FU, generant i construint discursos i recursos contra les violències, les desigualtats, la pobresa i la manca d’oportunitats. Buscant alternatives pràctiques i intel·ligents, en l’art, les humanitats i la literatura, que ens permetin ser, amb dignitat, precisió i llibertat, qui som i qui tenim dret a ser.