skip to Main Content

Durant un any en aquesta pàgina hi hem guardat testimonis, recursos, llibres i accions contra el bullying. A la mateixa pàgina que ha fet servir la Lolita Bosch per gestionar tallers, xerrades i mediacions contra el bullying. El projecte acaba l’abril de 2017 perquè hem organitzat l’acció #contraelbullying.

Anys: Primavera 2016 – Primavera 2017

Coordinació: Anna Blanch