En la passada edició dels Premis Planeta, va quedar com a finalista l’ex ministra de cultura Ángeles González-Sinde amb la novel·la ‘El buen hijo’. Sinde, conegudíssima defensora de la cultura online, promotora d’una llei que porta el seu nom i que va ser finalment aprovada pel Govern del Partit Popular, va ser ministra del Govern del Partit Socialista entre 2009 i 2011. La polèmica llei, que es va fer efectiva l’1 de març de 2012, s’erigia com una convençudíssima defensa  de la propietat intel·lectual. (…) L’ex ministra, que ha defensat els drets dels creadors, ha guanyat un premi que està claríssimament pactat i que fins i tot ha rebut queixes formals de participants que entenen, després del veredicte, que no hi han participat. Hom pot demanar-se aleshores si la Llei Sinde obeïa a la defensa de la cultura o si, pel contrari, tenia a veure amb una qüestió financera.

Diario Público, 2013.