skip to Main Content

L’experiència no és un argument literari. L’única veritat literària són elles mateixes, ells mateixos. El seu dolor, hauria dit Theodor W. Adorno quan afirmava que en la contradicció resideix l’única veritat comprensible. I aquest dolor, aquesta unicitat, aquesta certesa, no només es pot escriure sinó que és molt necessari llegir-la, compartir-la, pair-la i assumir-la com un dels maons irrompibles que construeixen les nostres societats.

Dublín es inabastable. 2019.
(Universitat de Barcelona. Tesi de doctorat en Filosofia: Ciutadania i drets humans)