L’experiència no és un argument literari. L’única veritat literària són ells, elles mateixes. El seu dolor, hagués dit Theodor W. Adorno quan afirmava que en la contradicció resideix la nostra única certesa. I aquest dolor, aquesta unicitat, aquesta certesa, no només es pot escriure sinó que és molt necessari llegir-la, compartir-la, digerir-la i assumir-la com una de les totxanes irrompibles que construeixen les nostres societats.

Dublín es inabarcable. 2017.
(Tesi de doctorat en Filosofia: Ciutadania i drets humans)